ABOUT US

S__16769059.jpg

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด

   บริษัทฯ มายโฮสท์เริ่มต้นจากร้านคอมพิวเตอร์ แถวถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการทำหนังสือ free copy ในปี 1999 ในปีเดียวกันนี้ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จึงทำให้กิจการถูกน้ำท่วมจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสียหาย หลังน้ำลดได้ตั้งร้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า สหคลังเทเลคอมในเวลานั้นรับลงโปรแกรม รับซ่อมคอมพิวเตอร์ รับเดินระบบเนตเวิร์ค และงานที่เกี่ยวข้องแทบทุกประการ จนในปีเดียวกันได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญขึ้น โดยได้จัดตั้งชื่อ มายโฮสท์เป็นครั้งแรก และในปี 2004 กิจการจำเป็นต้องก้าวหน้าขึ้นไป จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์ ในปี 2009 และในวันที่ 16 มกราคม 2013 ได้เข้าจัดตั้งเป็น บริษัทฯ มายโฮสท์ จำกัด จนทุกวันนี้

 

  หลักการใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ และได้แตกความรู้นี้ออกมาเป็น โปรแกรมศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสดเครื่องแรกของประเทศไทย  โดยมีหลักการและคุณสมบัติของ Function ไม่เหมือนกับที่อื่นคือ โปรแกรมและอุปกรณ์ Hardware ในสมัยนั้นได้พัฒนาให้ระบบเชื่อมต่อกันผ่านสายโทรศัพท์เพื่อสร้างเครือข่ายของเครื่อง Master กับเครื่องลูกซึ่งลูกค้ารายแรก ในขณะนั้นเป็นศูนย์อาหารติดแอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

Microcontroller

  ระบบ Microcontroller ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้จาก 1 ระบบ เป็น 2 ระบบ และมีหลายระบบ

ที่ทำให้ MyHost มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองในยุคนั้น เช่น


   - เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
   - เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
   - เครื่องคิดเงินร้านอาหาร QuickQ9000
   - เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID
 

  ในปี 2006 กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้ Slogan เป็น

“Myhost Software and Solution House” มีพนักงานโปรแกรมเมอร์ , ทีมการตลาด และเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างสาขา และมีการผลิตพัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็วเพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริง ส่วนใหญ่มาพัฒนาและเริ่มเปลี่ยนจากระบบ Microcontroller มาเป็นการ Run บน Windows ในปี 2010

 

 โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหารที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์มเป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน iPod iPhone และ iPad ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดอีกมากมาย ต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตระบบศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet และประสบความสำเร็จกับการทำ MOU กับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัย
โดยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบของระบบ Network ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้าจนถึงเป็นบริษัทฯ MyHost
ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มีหลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ได้ทำ MOU ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานในการพัฒนาซอฟแวร์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งบริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้

- โปรแกรมร้านอาหาร Smart QRCode (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
- โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window Tablet / iPad
- โปรแกรมร้านกาแฟ
- โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับกิจการทุกประเภทที่เน้นจัดการสต๊อกขายหน้าร้าน / คุมพนักงาน
- โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม / รีสอร์ท / โฮมสเตย์ / โฮสเทล
- โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน / โรงงานทั่วไปผ่านบัตรนักเรียน , บัตรพนักงานแทนเงินสด
- โปรแกรมสแกนเข้า-ออกนักเรียน , พนักงานบริษัทฯ / โรงงาน
- โปรแกรมรายงานความประพฤตินักเรียน
- ระบบ Visitor การสแกนเข้า-ออกของบุคคลภายของโรงเรียน / โรงงาน / ห้างสรรพสินค้า
- โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์สวนน้ำ / สวนสนุก / สวนสัตว์ ผ่านบัตรผ่าน Tag RFID Wrist-Band
- โปรแกรมร้านทองจิวเวอรี่
- โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
- โปรแกรมห้องสมุด
- โปรแกรมธุรการการเงิน
- โปรแกรมสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
- โปรแกรมออมทรัพย์ฝากถอนเงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
- โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน / โรงพยาบาล / กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านชุมชน
- จัดจำหน่าอุปกรณ์ POS / Tablet / RFID Card Reader / RFID Card อื่น ๆ

เราสัญญาว่าจะผลิต และพัฒนาซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

Mr.Phonchai Jonlamonthon / CEO MyHost